dissabte, 7 de març de 2015

Thanks - Gràcies - Gracias


Thank you very much for participating in the survey. In this blog I will post the advance of research. The results will feed the content of the thesis. The more participation and different, better. This is a general study, it is not a sectorial study. Any comments will be welcome. I remember the link for distribution. Thank You.


Moltes gràcies por haver participat en el qüestionari. En aquest bloc aniré publicant el recorregut de la recerca. Els resultat alimentaran el contingut de la tesi doctoral. Quanta més participació i diferent, millor. Es tracta d’un estudi generalista, no sectorial. Tindrem a bé rebre qualsevol comentari al respecte. Recordo l’enllaç per a la distribució. Gràcies.


Muchas gracias por haber participado en el cuestionario. En este mismo blog se irá publicando el recorrido de la investigación. Los resultados alimentaran el contenido de la tesis doctoral. Cuanta más participación y diferente, mejor. Se trata de un estudio generalista, no sectorial. Cualquier comentario será bien recibido. Recuerdo el enlace para su distribución. Gracias.


Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada